0212 245 3969 - info@aydinayanoglu.com.tr

"İyi ifade edilmiş bir sorun, yarı yarıya çözülmüştür." Charles F. Kettering

Hakkımızda

Ayanoğlu Arabuluculuk Bürosu

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte 2014 yılından itibaren büromuz; uyuşmazlıkların yargılama yolu ile çözüme ulaştırılmasının dışında: gönüllülük esasına dayalı ekonomik, hızlı, maliyeti düşük ve tarafları tatmin edici bir alternatif çözüm üretme yöntemi olan Arabuluculuk alanında etkinlik göstermektedir.

Ayanoğlu Arabuluculuk Bürosu; uyuşmazlıkların çözümü sürecinde uyuşmazlığın taraflarını birlikte çözüm sürecine yaklaştırmayı, sürece etkin katılımlarını sağlama ve çözüm seçeneklerini birlikte üretme ve çoğaltmalarına yardımcı olmayı, çözüme ortak etme, tarafların menfaatlerini karşılayan ortak bir çözüme varma konusunda ortak bir zeminde buluşturmayı amaç edinir.

Anlaşma, uzlaşma ve ortak çözüm üretme konusunda uyuşmazlık taraflarını bir araya getirmeye çalışır.

Toplumsal uzlaşı kültürünün hukuk ve uyuşmazlıkların çözümü alanında etkin kılınması amacını taşır.

Genel Arabuluculuk alanında çalışmalarını yürütmekle birlikte Ayanoğlu Hukuk Bürosu’nun uzun yıllara dayanan Gayrimenkul Hukuku , İmar ve inşaat Hukuku, Kadastro ve Arazi Hukuku, İş Hukuku, Basın Hukuku, Tazminat Hukuku, Ticaret Hukuku ile Dış Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku ve Aile hukuku alanındaki uzmanlığından yola çıkarak bu alanlarda Arabuluculuk hizmetini yoğunlaştırmıştır. 

Ayanoğlu Arabuluculuk Bürosu, Ayanoğlu Hukuk Bürosu’nun hukuki perspektifi ve ilkeleri ile deneyim ve yetkinliğinin; Arabuluculuk alanında sürdürülmesine katkıda bulunur.

"İyi ifade edilmiş bir sorun, yarı yarıya çözülmüştür." Charles F. Kettering

Dosyalar

Arabuluculuk Kanunu
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun tam metnini indirebilirsiniz.

Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin tam metnini indirebilirsiniz.

Arabuluculuk Etik Kuralları
Türkiye Arabuluculuk Kurulu Arabuluculuk Sistemi ve Arabulucular İçin Model Etik ve Uygulama Kuralarının tam metnini indirebilirsiniz.

Arabuluculuk Ücretleri
2018 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin tam metnini indirebilirsiniz.