0212 245 3969 - info@aydinayanoglu.com.tr

"İyi ifade edilmiş bir sorun, yarı yarıya çözülmüştür." Charles F. Kettering

Arabuluculuk

Hukuk Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

Büromuz; Arabuluculuk sayfamızdan belirtilen, Özel Hukuk Uzmanlık alanlarında yabancılık unsuru taşıyanlar da dahil olmak üzere tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan Özel Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk faaliyetinde bulunmaktadır.

Taşınmaz Hukuku

Taşınmaz Hukuku Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

Kadastro Hukuku, İmar ve İnşaat Hukuku alanlarında, Alım- satım ve kiralama sözleşmeleri, Kat Karşılığı veya Hasılat paylaşımlı Gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinden; arsa payı düzeltimi, ortak alanların kullanımı ve tecavüzü, Kat Malikleri Kurulu toplantıları ve alınan kararlar...

Vergi - Mali Hukuk

Vergi Hukuku - Mali Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

Şirket hissedarları ve temsil ve ilzama yetkili Müdürlerin sorumluluklarından, şirket devir ve birleşmeleri ile tasfiye ve dağılma iş ve işlemlerinden, şirket ortaklığı ve hisselerinden,  tasfiye bilançolarından ve şirket bilançoları ile ortaklar cari hesabı alacak ve borçlarından...

İş Hukuku

İş Hukuku Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

İşçi-İşveren uyuşmazlıkları, ücret, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, işe iade tazminatı ve diğer işçi alacaklarından; işe iade başvurularından; iş akdinin feshi ve işyeri ve işyerindeki istihdam sahasının ve yetkinin değiştirilmesi, çıplak ücret ile fazla mesai...

Miras ve Aile Hukuku

Miras ve Aile Hukuku Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

Miras sözleşmeleri, Evlat edinme, soy bağı ve mirasçılık, miras paylaşımı ve mirasçı tayini, tereke tespiti, malvarlığının paylaştırılması, boşanma, mal rejimi, nafaka, mal varlığının paylaşımı, boşanma protokolünden kaynaklanan uyuşmazlıklar...

Dış Ticaret ve Şirketler Hukuku

Dış Ticaret ve Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

İthalat ve İhracat işlemleri, gümrükleme, depo, antrepo kiralama ve ulusal ve uluslararası taşımacılık ve sigorta tazminatlarından; Endüstriyel ve Ticari Serbest Bölge hizmet ve kiralama sözleşmeleri ile şirket genel kurulları, azınlık hakları ve ortaklık alacakları...

Kira Hukuku

Kira Hukuku Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

Hasılat,  Konut ile İşyeri kira sözleşmeleri ile araç kiralama, Leasing, Francheising  sözleşmeleri ve kira ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda tarafların serbestçe tasarruf edebilecekleri tüm iş ve işlemlerden doğan uyuşmazlıklar...

Diğer Tür Hukuk Uyuşmazlıklar

Diğer Tür Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

Ayrıca Genel Arabuluculuk hizmetleri olarak her türlü arabuluculuk faaliyet alanına giren uyuşmazlıklarda da hizmet vermekteyiz.