0212 245 3969 - info@aydinayanoglu.com.tr

"İyi ifade edilmiş bir sorun, yarı yarıya çözülmüştür." Charles F. Kettering

Kira Hukuku Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

Hasılat, Konut ile İşyeri kira sözleşmeleri ile araç kiralama, Leasing, Francheising  sözleşmeleri ve kira ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda tarafların serbestçe tasarruf edebilecekleri tüm iş ve işlemlerden doğan uyuşmazlıklar  büromuzun uzmanlık alanı dahilindedir.

Kira Hukuku