0212 245 3969 - info@aydinayanoglu.com.tr

"İyi ifade edilmiş bir sorun, yarı yarıya çözülmüştür." Charles F. Kettering

Taşınmaz Hukuku

GÖRSELLER

Taşınmaz Hukuku Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

Kadastro Hukuku, İmar ve İnşaat Hukuku alanlarında, Alım- satım ve kiralama sözleşmeleri, Kat Karşılığı veya Hasılat paylaşımlı Gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinden; arsa payı düzeltimi, ortak alanların kullanımı ve tecavüzü, Kat Malikleri Kurulu toplantıları ve alınan kararlar ile kat malikleri yükümlülüklerinden, komşuluk haklarının kötüye kullanımı ve Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan ihtilaflar; İrtifak, sükna, intifa ve diğer gayrimenkul mülkiyeti ve mülkiyet dışı ayni ve şahsi haklardan; Kira Hukuku, Kadastralresmi ve özel ifrazlardan, gayrimenkul mülkiyetinin idaresinden, şufa, vefa ve iştira haklarından, ivazlı ivazsız kazandırmalar, miras paylaşımı ve sözleşmeleri ile Miras haklarından doğan ve yabancılık unsuru taşısa dahi tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebildiği tüm hukuki iş ve işlemler ile uyuşmazlıklardan doğan uyuşmazlıklarda.

Taşınmaz Hukuku