0212 245 3969 - info@aydinayanoglu.com.tr

"İyi ifade edilmiş bir sorun, yarı yarıya çözülmüştür." Charles F. Kettering

Miras ve Aile Hukuku

GÖRSELLER

Miras ve Aile Hukuku Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

Miras sözleşmeleri, Evlat edinme, soy bağı ve mirasçılık, miras paylaşımı ve mirasçı tayini, tereke tespiti, malvarlığının paylaştırılması, boşanma, mal rejimi, nafaka, mal varlığının paylaşımı, boşanma protokolünden kaynaklanan uyuşmazlıklar.

Miras ve Aile Hukuku