0212 245 3969 - info@aydinayanoglu.com.tr

"İyi ifade edilmiş bir sorun, yarı yarıya çözülmüştür." Charles F. Kettering

İş Hukuku Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

İşçi-İşveren uyuşmazlıkları, ücret, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, işe iade tazminatı ve diğer işçi alacaklarından; işe iade başvurularından; iş akdinin feshi ve işyeri ve işyerindeki istihdam sahasının ve yetkinin değiştirilmesi, çıplak ücret ile fazla mesai, ücreti – ücretsiz izin, sigorta primleri ve hizmet tespiti ile ödenmemiş SGK primleri ile diğer sosyal ve ekonomik haklardan hizmet sözleşmesi ve hizmet ilişkisinden doğan iyileştirilmesinden, hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi ve denetiminden uyuşmazlıklar.

İş Hukuku